Học trái ngành nhưng muốn làm giáo viên thì phải học thêm chứng chỉ gì?

0
2727
HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM Ở ĐÂU

Trong quá trình làm việc và học tập tự nhiên nghề giáo viên lại trở thành một nghề chính của mỗi chúng ta. Và có lẽ trong mỗi chúng ta ai cũng thường có suy nghĩ rằng : “để làm giáo viên thì phải học chuyên ngành sư phạm”.

Tuy nhiên với chính sách mở của Đảng và Nhà nước thì suy nghĩ đó đã được thay đổi.

Với các bạn đã tốt nghiệp các chuyên ngành không thuộc khối sư phạm có thể học chương trình nghiệp vụ sư phạm để có thể trở thành giáo viên hoặc giảng viên mà không cần phải học trong các trường sư phạm.

Chương trình nghiệp vụ sư phạm không hạn chế với bất cứ ngành nghề nào vì vậy các bạn có thể tham gia khóa học với thời gian chỉ từ 2-3 tháng là đã có thể trở thành giáo viên theo đúng luật của Bộ GD&ĐT.

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY

BÌNH LUẬN