Điều kiện để cá nhân làm hiệu trưởng quản lí trường mầm non tư thục

0
1963

Để thành lập một doanh nghiệp chắc chắn doanh nghiệp sẽ cần sự hỗ trợ tư vấn của luật sư về các thủ tục hành chính để thành lập doanh nghiệp. Vậy nên Admin không đề cập đến thủ tục để thành lập trường nữa. Mà sẽ nói về điều kiện để cá nhân nhận chức danh hiệu trưởng trường, quản lí trường nha.

điều kiện để cá nhân làm hiệu trưởng trường,nhà trẻ tư thục:

– có bằng trung cấp sư phạm mầm non trở lên.

-có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí giáo dục mầm non. 

-Chấp hành đúng chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước

-Có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ, có sức khoẻ tốt, đủ năng lực tổ chức, quản lý theo chức năng nhiệm vụ được giao.

-Hiệu trưởng chỉ được quản lý một nhà trường hay một nhà trẻ tư thục.

Điều kiện để làm chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

-Tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép thành lập nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục là công dân n­ước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

-Có phẩm chất, đạo đức.

-Sức khoẻ tốt.

-Có trình độ văn hoá tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn giáo dục mầm non ít nhất là 30 ngày hoặc chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý.

Những anh chị không có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên muốn mở trường thì có thuê hiệu trưởng để mở trường.

các anh chị học quản lí mầm non có thể mở nhóm trẻ, lớp trẻ mà không cần mở trưởng với tối đa là 50 học sinh. quá 50 học sinh trở lên phải mở trường mầm non.

xem thêm:

khóa học hiệu trưởng quản lý trường mầm non

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY