Cám ơn bạn đã đăng ký học!

Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất.

ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE

khóa học trực tuyến

CÁC KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN

Lớp tối: 2 – 4 – 6

Lớp ban ngày: Thứ 7 & Chủ Nhật

Thông tin liên hệ: 0982 8686 41 ms Duyên

Email: duyentt@duyenhai.edu.vn

STT Lớp học Học Phí Liên Hệ
1 Giảng viên an toàn lao động 3.000.000 ĐĂNG KÝ 24/7
2 Chứng chỉ hướng dẫn du lịch 2.000.000 ĐĂNG KÝ 24/7
3 Chứng chỉ điều hành du lịch 2.500.000 ĐĂNG KÝ 24/7
4 Chứng chỉ sư phạm dạy nghề 2.200.000 ĐĂNG KÝ 24/7
5 Chứng chỉ sư phạm trung cấp 2.200.000 ĐĂNG KÝ 24/7
6 Chứng chỉ sư phạm CĐ – ĐH 2.200.000 ĐĂNG KÝ 24/7
7 Chứng chỉ quản lý giáo dục 2.500.000 ĐĂNG KÝ 24/7
8 Chứng chỉ quản lý mầm non 2.500.000 ĐĂNG KÝ 24/7
9 Chứng chỉ sư phạm mầm non 2.200.000 ĐĂNG KÝ 24/7
10 Chứng chỉ bảo mẫu 2.200.000 ĐĂNG KÝ 24/7