Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch hệ 1 tháng

0
5973

 

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH. CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ XIN THẺ HÀNH NGHỀ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH NỘI ĐỊA VÀ QUỐC TẾ

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch được chia ra làm 3 khung chương trình theo quy định của Tổng cục du lịch. Mỗi một khung trường trình thì sẽ phù hợp cho từng đối tượng học khác nhau. Và kết thúc khóa học đạt yêu cầu người học sẽ được cấp chứng chỉ “nghiệp vụ hướng dẫn du lịch”.

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch dành cho:

  1. Học viên: là những người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Du lịch trở lên nhưng không phải là chuyên ngành Hướng dẫn du lịch
  2. Thời gian ôn và thi chứng chỉ (cho ai đã có kinh nghiệm trong ngành cần chứng chỉ gấp): 4 buổi ôn (online) + thi – Chi phí 1 triệu 1
  3. Thời gian học khoá hướng dẫn viên du lịch quốc tế, nội địa: 2 tháng – chi phí 2 triệu 7

Nội dung chương trình học nghiệp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch hệ 2 tháng

Phần 1: Kiến thứcư cơ sở ( 45 tiết)

–         Địa lý Việt Nam và tình hình kinh tế xã hội Việt Nam

–         Lịch sử Việt Nam

–         Văn hóa Việt Nam

–         Hệ thống chính trị và các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch

Phần 2: Kiến thức ngành và nghiệp vụ ( 90 tiết)

–         Tuyến điểm du lịch Việt Nam và xây dựng chương trình du lịch

–         Tâm lý khách du lịch

–         Giao tiếp ứng xử trong du lịch

–         Phẩm chất đạo đức nghề hướng dẫn du lịch

–         Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

–         Thực hành hướng dẫn du lịch

Phần 3: Thực tập cuối khóa

Liên hệ đăng ký học!

CÔNG TY CP GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT – EDU

  • đăng ký gọi ngay : 0978868657
ĐĂNG KÝ HỌC

BÌNH LUẬN