KHÓA HỌC ĐÀO TẠO 5S

0
1022

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO 5S

MỤC ĐÍCH LỚP HỌC

 Tăng năng suất lao động nhờ giảm được nhiều sự lãng phí trong quá trình sản xuất.

– Nâng cao chất lượng sản phẩm nhờ môi trường làm việc sạch sẽ, gọn gàng.

– Giảm giá thành sản phẩm nhờ tiết kiệm nguyên vật liệu.

– Giao hàng đúng hẹn nhờ luồng hàng rõ ràng, an toàn lao động được nâng cao.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ LỚP HỌC

– Trưởng phòng, Quản đốc, Giám sát, Tổ trưởng v.v… thuộc các bộ phận Quản lý Sản xuất và liên quan đến hoạt động cải tiến tại nhà máy.

NỘI DUNG HỌC TẬP

– Khái niệm 5S là gì?

Định nghĩa 5S: Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng.

– Những lợi ích của việc thực hiện 5S:

+ SEIRI – Sàng lọc:

Chiến lược “Thẻ đỏ” – Loại bỏ những vật không cần thiết

+ SEITON – Sắp xếp:

Chiến lược “Kanban” và “Quản lý bằng mắt” – Xếp đặt một cách hệ thống.

+ SEISO – Sạch sẽ:

Quy trình làm sạch; kiểm tra bảo dưỡng

+ SEIKETSU – Săn sóc

Kiểm tra việc sạch sẽ, ngăn nắp

+ SHITSUKE – Sẵn sàng:

Duy trì chuẩn mực trong công ty

 – Hướng dẫn đánh giá hoạt động 5S

+ Hoạt động thi đua về 5S

+ Đánh giá viên 5S

+ Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá 5S

+ Đánh giá 5S

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌC TẬP VÀ HỌC PHÍ

–  Ca học:  Ban ngày

    Khóa học có thể được bố trí vào các buổi tối tùy theo yêu cầu của Công ty , Doanh nghiệp. 

–  Thời gian học: 1 ngày

–  Địa điểm học: Tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và tại  địa điểm của Quý khách hàng

Mọi chi tiết về khoá học đào tạo 5S xin liên hệ:

CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM

Trụ sở  : Khu TTGV – ĐHNN –  ĐHQG Hà Nội

Phone  : 0982 86 86 41

 

BÌNH LUẬN