HUẤN LUYỆN LỚP GIẢNG VIÊN AN TOÀN – CẤP CHỨNG CHỈ

0
1004

        KHAI GIẢNG LỚP HUẤN LUYỆN CHO NGƯỜI HUẤN LUYỆN

AN TOÀN VỆ SINH  LAO ĐỘNG

(GIẢNG VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG)

Căn cứ theo nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội;

Căn cứ theo thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Nội dung chính

Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam tổ chức mở lớp: “Huấn luyện cho người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động ” cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham dự: Theo điều 22 Chương I của Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018

a.Huấn luyện hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động:

Người có trình độ  Đại học trở lên và có ít nhất 3 năm  hoặc Trình độ cao đẳng trở lên và có ít nhất 04 năm làm công việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra, quản lý về an toàn, vệ sinh lao động.

b.Huấn luyện nội dung nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động:

Người có trình độ Đại học trở lên và có ít nhất 03 năm hoặc cao đẳng trở lên và có ít nhất 04 năm làm công việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động; Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp không thuộc điểm a, điểm b Khoản này và có ít nhất 05 năm làm công việc an toàn, vệ sinh lao động.

c.Huấn luyện Nội dung lý thuyết chuyên ngành:

Người có trình độ từ Đại học trở lên  có chuyên môn phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và có ít nhất 03 năm hoặc Trình độ Cao đẳng có chuyên môn phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và có ít nhất 04 năm làm công việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động.

d.Huấn luyện Thực hành

– Huấn luyện thực hành Nhóm 2: Người có trình độ từ Cao đẳng trở lên, phù hợp với chuyên ngành huấn luyện, thông thạo công việc thực hành đối với máy, thiết bị, hóa chất, công việc được áp dụng thực hành theo chương trình khung huấn luyện

–  Huấn luyện thực hành Nhóm 3: Người có trình độ Trung cấp  trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện; có ít nhất 3 năm làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, hoặc làm công việc có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở phù hợp với công việc huấn luyện

– Huấn luyện thực hành Nhóm 4: Người có trình độ trung cấp kỹ thuật trở lên, phù hợp với chuyên ngành huấn luyện hoặc người có thời gian làm việc thực thế ít nhất 3 năm trong chuyên ngành huấn luyện

– Huấn luyện thực hành sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động: Người có trình độ từ cao đẳng chuyên ngành y trở lên và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trực tiếp tham gia công sức sơ cứu, cấp cứu hoặc có trình độ bác sỹ

2. Thời gian và kinh phí huấn luyện:

Liên hệ để biết được kế hoạch cụ thể của lớp

3. Chứng chỉ cuối khóa:

Học viên tham dự khóa Huấn luyện và sát hạch đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng nhận hoàn thành khóa họcHuấn luyện người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Hồ sơ bao gồm: 02 Bằng TN Đại học, 02 CMND, 04 ảnh 3×4, 02 giấy xác nhận năm kinh nghiệm, (tất cả đều bản đỏ, sao y công chứng)

4. LIÊN HỆ HỌC: Zalo/Hotline: 0978868657 

  hoặc   ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

 

BÌNH LUẬN