Các khóa học tiếng Trung – Nhật – Hàn – Đức

0
2318

CÁC KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG NHẬT HÀN ĐỨC KHAI GIẢNG TẠI HÀ NỘI

KHÓA HỌC HỌC PHÍ THỜI LƯỢNG
TIẾNG HÀN Hàn A1 1.000.000Đ 2 tháng
Hàn A2 1.400.000Đ 2 tháng
Hàn A3 1.800.000Đ 2 tháng
Hàn Cô Dâu 3.590.000Đ 120 giờ
Hàn Xuất Khẩu Lao Động 3.590.000Đ 120 giờ
Ôn thi KLPT 2.500.000Đ 50 giờ
ÔN THI TOPIK I 2.500.000Đ 25 buổi
ÔN THI TOPIK II 3.000.000Đ
TIẾNG NHẬT Nhật A1 1.000.000Đ 2 tháng
Nhật A2 1.400.000Đ 2 tháng
Nhật A3 1.800.000Đ 2 tháng
TIẾNG  TRUNG Trung A 1.500.000Đ 3 tháng
Trung B 1.600.000Đ 2 tháng
Trung C 2.100.000Đ 2,5 tháng
NGOẠI NGỮ CẢ NĂM 3.560.000Đ 12 THÁNG
TIẾNG ĐỨC A1.1 2.800.000Đ 2 tháng
TIẾNG ĐỨC A1.2 3.200.000Đ 2 tháng
TIẾNG ĐỨC A2.1 3.500.000Đ 2 tháng
TIẾNG ĐỨC A2.2 3.800.000Đ 2 tháng
TIẾNG ĐỨC B1, B2 4.000.000Đ 2 tháng

Liên hệ đăng ký học!

CÔNG TY CP GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT – EDU

  • đăng ký gọi ngay : 038 6875 702 – 033 448 1721  mail: thuongpn@duyenhai.edu.vn
  • background=”#0b34e2″ color=”#f2f5f4″ size=”6″ icon_color=”#d2f011″ text_shadow=”0px 0px 2px #31ea5b” title=”Đăng ký để được tư vấn miễn phí”]Đăng Ký Học[/su_button]

BÌNH LUẬN