TUYỂN SINH CÁC LỚP TIẾNG HIẾM – NGOẠI NGỮ HIẾM TẠI HÀ NỘI

STTChương Trình họcHọc phíThời lượng
1
TIẾNG LÀO4000.000 VNĐ24 buổi/khóa
2
TIẾNG THÁI LAN4000.000 VNĐ24 buổi/khóa
3
TIẾNG MYANMAR5000.000 VNĐ24 buổi/khóa
4
TIẾNG INDONESIA5000.000 VNĐ24 buổi/khóa
5
TIẾNG CAMHUCHIA5000.000 VNĐ24 buổi/khóa
6
TIẾNG HUNGARY5000.000 VNĐ24 buổi/khóa
7
TIẾNG Ả RẬP5000.000 VNĐ24 buổi/khóa
8
TIẾNG SÉC(TIỆP)4000.000 VNĐ24 buổi/khóa
9
TIẾNG BA LAN5000.000 VNĐ24 buổi/khóa
10
TIẾNG THỤY ĐIỂN6000.000 VNĐ24 buổi/khóa

Liên hệ đăng ký học

CÔNG TY CP GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT – EDU

Đăng Ký Học
Facebook Comments