Các khóa học tiếng hiếm – ngoại ngữ hiếm

0
1288

TUYỂN SINH CÁC LỚP TIẾNG HIẾM – NGOẠI NGỮ HIẾM TẠI HÀ NỘI

STT Chương Trình học Học phí Thời lượng
1
TIẾNG LÀO 4000.000 VNĐ 24 buổi/khóa
2
TIẾNG THÁI LAN 4000.000 VNĐ 24 buổi/khóa
3
TIẾNG MYANMAR 5000.000 VNĐ 24 buổi/khóa
4
TIẾNG INDONESIA 5000.000 VNĐ 24 buổi/khóa
5
TIẾNG CAMHUCHIA 5000.000 VNĐ 24 buổi/khóa
6
TIẾNG HUNGARY 5000.000 VNĐ 24 buổi/khóa
7
TIẾNG Ả RẬP 5000.000 VNĐ 24 buổi/khóa
8
TIẾNG SÉC(TIỆP) 4000.000 VNĐ 24 buổi/khóa
9
TIẾNG BA LAN 5000.000 VNĐ 24 buổi/khóa
10
TIẾNG THỤY ĐIỂN 6000.000 VNĐ 24 buổi/khóa

Liên hệ đăng ký học

CÔNG TY CP GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT – EDU

Đăng Ký Học

BÌNH LUẬN