Học chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng 2-3-4

0
1910

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2186, 2188, 2189/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Liên Hệ 097886857

I. Đối tượng bồi dưỡng Giáo Viên Mầm Non Hạng 2-3-4

– Là cán bộ, giáo viên các trường mầm non trong cả nước. 

Nội Dung Chương Trình Bồi Dưỡng Giáo Viên Mầm Non Hạng 2-3-4


Giáo viên mầm non hạng II – Mã số: V.07.02.04

Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung

CĐ 1: Quyết định hành chính nhà nước

CĐ 2: Giáo dục mầm non trong xu thế đổi mới

CĐ 3: Kỹ năng tạo động lực làm việc cho GVMN

CĐ 4: Kỹ năng quản lý xung đột

Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp

CĐ 5: Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường

CĐ 6: Xây dựng nhà trường thành cộng đồng học tập

CĐ 7: Kiểm định chất lượng giáo dục và đánh giá ngoài trường mầm non

CĐ 8: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong GDMN

CĐ 9: Kỹ năng biên soạn tài liệu bồi dưỡng về GDMN

CĐ 10: Tổ chức sinh hoạt chuyên môn phát triển năng lực nghề nghiệp dưới hình thức “nghiên cứu bài học”

CĐ 11: Đạo đức của cán bộ quản lý trong giải quyết các vấn đề ở nhà trường mầm non và cộng đồng

Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

Yêu cầu:

 1. Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non trở lên;
 2. Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;
 3. Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
 4. Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng II.

Giáo viên mầm non hạng III – Mã số: V.07.02.05

Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung

CĐ 1: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

CĐ 2: Luật Trẻ em và hệ thống quản lý giáo dục

CĐ 3: Kỹ năng làm việc nhóm

CĐ 4: Kỹ năng quản lý thời gian

Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp

CĐ 5: Phát triển Chương trình GDMN của khối lớp

CĐ 6: Xây dựng môi trường tâm lý- xã hội trong giáo dục trẻ ở trường mầm non

CĐ 7: Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non

CĐ 8: Sáng kiến kinh nghiệm trong GDMN

CĐ 9: Kỹ năng hướng dẫn, tư vấn phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên

CĐ 10: Tổ chức, huy động cộng đồng tham gia giáo dục trẻ mầm non

CĐ 11: Đạo đức của giáo viên mầm non trong xử lý tình huống sư phạm ở trường mầm non

Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch 0978868657

Yêu cầu:

 1. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên;
 2. Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;
 3. Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
 4. Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng III.

Giáo viên mầm non hạng IV – Mã số: V.07.02.06

Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung

CĐ 1: Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam

CĐ 2: Viên chức và những văn bản quy định pháp luật về GVMN

CĐ 3: Kỹ năng giao tiếp của GVMN

CĐ 4: Kỹ năng quản lý cảm xúc của bản thân

Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp

CĐ 5: Tìm hiểu đặc điểm tâm lý trẻ mầm non

CĐ 6: Thực hiện Chương trình GDMN trong nhóm, lớp

CĐ 7: Xây dựng môi trường vật chất trong giáo dục trẻ ở trường mầm non

CĐ 8: Chăm sóc sức khỏe trẻ mầm non

CĐ 9: Quản lý nhóm, lớp và quản lý trẻ mầm non

CĐ 10: Phối hợp với cha mẹ trong chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non

CĐ 11: Đạo đức của GVMN trong giáo dục trẻ mầm non

Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

Yêu cầu:

 1. Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên;
 2. Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;
 3. Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

KINH PHÍ ĐÀO TẠO: 3.000.000đ/học viên/ chương trình

CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG 2-3-4 

Việc quản lý và cấp phát chứng chỉ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Hotline/Zalo: 0978868657

Mail: daoxuanminh@duyenhai.edu.vn

BÌNH LUẬN