Quy trình và hồ sơ xếp hạng cho khách sạn hạng 1 sao 2 sao

0
1476

Tất cả khách sạn đều phải đăng kí xếp hạng sao tại sở du lịch mình đang hoạt động. Nhiều người mới tham gia lĩnh vực này có thể chưa biết quy trình xin xếp hạng sao.dưới đây là quy trình các bạn có thể tham khảo thêm:

Thủ tục xếp hạng, xếp hạng lại hạng 1 sao, hạng 2 sao cho khách sạn, làng du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch

  1. a) Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Nộp hồ sơ

        Trong thời hạn ba tháng kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh hoặc ít nhất ba tháng trước khi hết thời hạn theo quyết định công nhận hạng, cơ sở lưu trú du lịch phải gửi một bộ hồ sơ đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Sở Du lịch (địa chỉ: số 140 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3).

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ).

– Bước 2:Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp, ghi rõ ngày hẹn trả kết quả giải quyết.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

– Bước 3: Xem xét, giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn một tháng kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch tổ chức thẩm định, xem xét, ra quyết định công nhận hạng theo thẩm quyền. Quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch có giá trị trong ba năm. Trường hợp không ra quyết định công nhận hạng, Sở Du lịch thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

– Bước 4: Trả kết quả

Người nộp liên hệ nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Du lịch theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận.

  1. b) Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Du lịch.

  1. c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ

* Trường hợp xếp hạng lần đầu:

+ Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (theo mẫu);

+ Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch;

+ Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch (theo mẫu);

+ Bản sao có giá trị pháp lý:

o   Giấy chứng nhận về đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);

o   Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

o   Văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với khách sạn, nhà nghỉ du lịch cao từ 05 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng;

o   Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống).

o   Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;

o   Văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp.

+ Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành.

* Trường hợp xếp hạng lại:

+ Đơn đề nghị xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch (theo mẫu);

+ Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch;

+ Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch (theo mẫu);

+ Bản sao có giá trị pháp lý:

o   Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh);

o   Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống).

o   Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;

o   Văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp.

– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

  1. d) Thời hạn giải quyết:Một tháng kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Khách sạn, làng du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch.

  1. e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Sở Du lịch.
  2. g)Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch hoặc văn bản từ chối ghi rõ lý do.

h)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Mẫu 26 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011).

– Đơn đề nghị xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2016).

– Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 2 Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch).

– Mẫu biển hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 6 Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL)

  1. i)Phí thẩm định:500.000 đồng/giấy phép.
  2. k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

– Có đăng ký kinh doanh lưu trú du lịch;

– Có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật đối với cơ sở lưu trú du lịch;

– Phải bảo đảm yêu cầu tối thiểu về xây dựng, trang thiết bị, dịch vụ, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của người quản lý và nhân viên phục vụ theo tiêu chuẩn xếp hạng tương ứng đối với mỗi loại, hạng;

– Cơ sở lưu trú du lịch không được xây dựng trong hoặc liền kề với khu vực thuộc phạm vi quốc phòng, an ninh quản lý, không được cản trở đến không gian của trận địa phòng không quốc gia; phải bảo đảm khoảng cách an toàn đối với trường học, bệnh viện, những nơi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm.

  1. l)Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

– Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch. Có hiệu lực từ ngày 15/6/2007.

– Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch. Có hiệu lực từ ngày 30/01/2009.

– Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 25/7/2011.

– Thông tư số 19/2014/TT-BHTTDL ngày 08 tháng 12 năm 2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.Có hiệu lực từ ngày 10/02/2015.

– Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL. Có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

– Thông tư số 178/2016/TT-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

– Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7797:2009 Làng du lịch – Xếp hạng (ban hành kèm theo quyết định số 736/2009/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 5 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

– Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9372:2012 Tàu thủy lưu trú du lịch – Xếp hạng (ban hành kèm theo quyết định số 2292/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 8 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

– Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015 Khách sạn – Xếp hạng (ban hành kèm theo quyết định số 4095/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ).

        * Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.

chứng chỉ nghiệp vụ lưu trú, chứng chỉ quản trị khách sạn, chứng chỉ nghiệp vụ lễ tân  

BÌNH LUẬN