Khóa học tiếng Nga, tiếng Pháp

0
2900

TUYỂN SINH KHAI GIẢNG CÁC LỚP HỌC TIẾNG NGA, TIẾNG PHÁP TẠI HÀ NỘI

TIẾNG PHÁP CA HỌC HỌC PHÍ GIÁO TRÌNH
Pháp A1 T 2, 4, 6 2.500.000 Le nouveau Taxi 1  (CD -SBT kèm theo)
T 3, 5, CN (27 buổi)
Pháp A1 T 7 – CN 120/1 buổi GV biên soạn
Trẻ em (25 buổi)
 Pháp A2 T 2, 4, 6 3.000.000 Le nouveau Taxi 2  (CD -SBT kèm theo)
T 5 – CN (24 buổi)
TIẾNG NGA CA HỌC HỌC PHÍ GIÁO TRÌNH
 Nga A1.1 T 2 – 4 – 6

T3 – 5 – CN

2.500.000

(27 buổi)

Giáo trình và bài tập Tiếng Nga tổnghợp
Nga A1.1 T 7 – CN 2.500.000

(27 buổi)

Giáo trình tiếng Nga TH
 Nga A1.2 T2, 4, 6

T7, CN

3.000.000

(24 buổi)

Giáo trình và bài tập Tiếng Nga tổnghợp

Liên hệ đăng ký học!

CÔNG TY CP GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT – EDU

  • đăng ký gọi ngay : 038 6875 702 – 033 448 1721  mail: thuongpn@duyenhai.edu.vn
Đăng Ký Học

BÌNH LUẬN