Tuần lễ vàng khuyến mãi giảm học phí nhân dịp sinh nhật công ty

0
1577
HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM Ở ĐÂU

MỪNG SINH NHẬT CÔNG TY VÀ CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI GIẢM HỌC PHÍ ĐẾN HẾT THÁNG 11

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI TPHCM

Tên Chương trình Học phí Tại HCM Học phí sau khi giảm Đơn vị cấp chứng chỉ

CÁC CHƯƠNG TRÌNH VỀ NGẮN HẠN

Văn thư lưu trữ        2,200,000 1,760,000 Trường TC Công Nghệ
Hà Nội
Thư ký văn phòng        1,800,000 1,440,000
Thông tin thư viện        1,500,000 1,200,000
Hướng dẫn du lịch – 1T        1,900,000 1,520,000
Hướng dẫn du lịch – 2T        2,500,000 2,000,000
Hướng dẫn du lịch – 3T        3,300,000 2,640,000
An toàn lao động: N1,4           800,000 640,000 GDVN
An toàn lao động: N2,3        1,000,000 800,000
Lớp Giảng viên An toàn        4,500,000 3,600,000 Cục AT
Nghiệp vụ Quản trị kho hàng        1,500,000 1,200,000 GDVN
Lớp ISO: Nhận thức, 5S        1,200,000 960,000
Lớp ISO: Đánh giá        1,800,000 1,440,000
Lớp Xoa bóp bấm huyệt        4,000,000 3,200,000

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

NVSP TCCN (Giáo viên)        2,500,000 2,000,000 ĐH SP1, SP2
NVSP CĐ-ĐH (Giảng viên)        3,000,000 2,500,000
NVSP Mầm Non        2,500,000 2,200,000
NVSP Nghề        3,000,000 2,500,000
NV Quản lý giáo dục        3,000,000 2,500,000
Bảo mẫu        2,500,000 2,000,000

CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ

Nghiệp vụ Lễ tân Khách sạn        2,500,000      2,000,000  CĐ Văn Lang Hà Nội
Nghiệp vụ Lưu trú        2,500,000      2,000,000
Dịch vụ Nhà hàng        2,500,000      2,000,000
Quản trị khách sạn        2,500,000      2,000,000
Kỹ thuật chế biến món Ăn Hàn Quốc        4,000,000      3,200,000
Kỹ thuật chế biến Món ăn Chay        4,000,000      3,200,000
Cấp dưỡng        2,500,000      2,000,000
Lớp Cắm hoa          3,000,000        2,400,000

ĐĂNG KÝ TẠI HÀ NỘI

Tên Chương trình Học phí Tại Hà Nội Học phí sau khi giảm Đơn vị cấp chứng chỉ
CÁC CHƯƠNG TRÌNH VỀ NGẮN HẠN
Văn thư lưu trữ      2,200,000 1,760,000 Trường TC Công Nghệ
Hà Nội
Thư ký văn phòng      1,800,000 1,440,000
Thông tin thư viện      1,500,000 1,200,000
Hướng dẫn du lịch – 1T      1,800,000 1,440,000
Hướng dẫn du lịch – 2T      2,400,000 1,920,000
Hướng dẫn du lịch – 3T      3,200,000 2,560,000
An toàn lao động: N1,4         800,000 640,000 GDVN
An toàn lao động: N2,3      1,000,000 800,000
Lớp Giảng viên An toàn      4,500,000 3,600,000 Cục AT
Nghiệp vụ Quản trị kho hàng      1,500,000 1,200,000 GDVN
Lớp ISO: Nhận thức, 5S      1,200,000 960,000
Lớp ISO: Đánh giá      1,800,000 1,440,000
Lớp Xoa bóp bấm huyệt      3,000,000 2,400,000
NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
NVSP TCCN (Giáo viên)      2,000,000 1,800,000 ĐH SP1, SP2,
NVSP CĐ, ĐH (Giảng viên)      2,500,000 2,200,000
NVSP Mầm Non      2,200,000 2,000,000
NVSP Nghề      2,000,000 1,600,000
NV Quản lý giáo dục      2,500,000 2,200,000
Quản lý Hành chính nhà nước      1,500,000 1,200,000
CHƯƠNG TRÌNH VỀ TIẾNG ANH
Tiếng Anh A2 3,500,000        3,100,000

BÌNH LUẬN