Tặng 25% học phí nhân dịp ngày phụ nữ Việt Nam

0
1339
HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM Ở ĐÂU

NHÂN DỊP 20-10, GIẢM 25% HỌC PHÍ CHO TẤT CẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH SAU TẠI TÂN BÌNH

Thời gian học:

  • Khóa học thứ 7 & chủ nhật

Sáng: 8h00- 11h00

Chiều: 13h00-16h30

  • Khóa học tối: 18h00-20h30

+ Tối 2 – 4 – 6

+ Tối 3 – 5 – 7

Liên hệ tư vấn viên:

BÌNH LUẬN