Học nghiệp vụ tư vấn du học theo chuẩn bộ giáo dục ở đâu?

0
3603

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC TẠI HÀ NỘI VÀ HỒ CHÍ MINH

Thực hiện chủ trương  của Bộ giáo dục và Đào tao về chủ trương chuẩn hóa đội ngũ cán bộ về nhiệm vụ tư vấn du học. Căn cứ vào thông tư 29/2013/TT-BGDĐT ngày 25/07/2013 về việc ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học. Thông báo tổ chức lớp nghiệp vụ tư vấn du học tại Hà Nội và Hồ Chí Minh.

Chứng chỉ Nghiệp vụ tư vấn du học là điều kiện cần và đủ đối với giám đốc, nhân viên tư vấn và các tổ chức dịch vụ  tư vấn du học trên toàn quốc.

 

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BỒI DƯỠNG TƯ VẤN DU HỌC?

  • Người Việt Nam và người nước ngoài tham gia dịch vụ tư vấn du học.
  • Những đối tượng có nhu cầu nâng cao kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kĩ năng tổ chức và thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

*Người nước ngoài muốn tham gia khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học thì phải có chứng nhận trình độ tiếng Việt dành cho người nước ngoài theo quy định hiện hành.

II, NỘI DUNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC.

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học được đào tạo theo nội dung của thông tư 29/2013/TT-BGDĐT ban hành ngày 25/07/2013 về nội dung đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học.

TT

Nội dung

Số tiết

Tập trung

Tự học

I NỘI DUNG BẮT BUỘC    
  Chuyên đề 1: Tổng quan chính sách và pháp luật về giáo dục 18 45
1 Quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật hiện hành của Nhà nước về giáo dục; về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và hội nhập quốc tế về giáo dục 12 36
2 Pháp luật hiện hành về hoạt động dịch vụ tư vấn du học 3 9
3 Hội thảo 1 3  
Kiểm tra kết thúc chuyên đề 1  
  Chuyên đề 2: Hệ thống giáo dục Việt Nam và một số nước trên thế giới 21 54
4 Tổng quan về hệ thống giáo dục Việt Nam 3 9
5 Hệ thống giáo dục một số nước trên thế giới 5 15
6 Hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục và xếp hạng cơ sở đào tạo nước ngoài 5 15
7 Một số vấn đề về công nhận văn bằng của Việt Nam và nước ngoài 5 15
8 Hội thảo 2 3  
Kiểm tra kết thúc chuyên đề 2  
  Chuyên đề 3: Nghiệp vụ tư vấn du học 24 63
9 Kỹ năng tư vấn du học 15 45
10 Trách nhiệm nghề nghiệp trong quá trình thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học 3 9
11 Quản lý và hỗ trợ lưu học sinh 3 9
12 Hội thảo 3 3  
II NỘI DUNG TỰ CHỌN (chọn 2 trong 4 nội dung) 10 30
13 Tổ chức sự kiện giáo dục quốc tế 5 15
14 Phát triển giáo dục quốc tế 5 15
15 Hồ sơ tài chính và thị thực du học 5 15
16 Giải quyết tranh chấp 5 15
Kiểm tra kết thúc chuyên đề 3  

THI KẾT THÚC KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

* Sau khi kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ: “Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học” theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT có giá trị trên toàn quốc.

III, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

  1. Đơn đăng ký(theo mẫu)
  2. 4 ảnh 3×4
  3. Chứng minh thư/thẻ căn cước photo công chứng.

Bạn có thể đăng ký ngay bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học tại: Hà Nội và Hồ Chí Minh, nhận đào tạo theo hợp đồng.

MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0978868657 ĐỂ ĐĂNG KÝ KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC TRÊN TOÀN QUỐC

Liên hệ:  0978868657(P.đào tạo)

=> THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC/GIẢI ĐÁP HỖ TRỢ

BÌNH LUẬN