Học chứng chỉ nghiệp vụ văn thư lưu trữ để thi công chức ở đâu?

0
2375

HỌC CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ VĂN THƯ LƯU TRỮ-HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG 

(Theo thông tư 14/2014/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành Văn thư)

Theo Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch, chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư quy định công chức chuyên ngành văn thư có 3 ngạch: Văn thư chính, văn thư và văn thư trung cấp; trong đó, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của ngạch văn thư trung cấp (mã số 02.008) là có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành văn thư lưu trữ, nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư lưu trữ.

Cao đẳng Văn Lang thông báo tuyển sinh lớp “Nghiệp vụ Văn thư lưu trữ – hành chính văn phòng

I,ĐỐI TƯỢNG THAM GIA HỌC NGHIỆP VỤ VĂN THƯ LƯU TRỮ – HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG.

Là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm văn thư, lưu trữ trong các cơ quan..

– Tổ chức có nhu cầu thi nâng ngạch công chức hoặc thăng hạng viên chức và người có nhu cầu đăng ký tuyển dụng làm công chức, viên chức văn thư, lưu trữ các cơ quan, tổ chức.

-Là những người đang tham gia và công tác văn thư lữu trữ những chưa có nghiệp vụ Văn thư lưu trữ- hành chính văn phòng.

-Các đối tượng có nhu cầu.

II,MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC VĂN THƯ LƯU TRỮ

Đào tạo theo Thông tư 14/2014/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành Văn thư
– Giúp các học viên nắm được đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định của Nhà nước về công tác văn thư; bảo vệ bí mật Nhà nước.
– Sau khóa học, anh chị có thể nắm vững được thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, soạn thảo được các văn bản hành chính thông thường, văn bản Đảng, văn bản công đoàn…Được giảng viên hướng dẫn cách dùng ngôn từ trong soạn thảo văn vản,kiểm tra và có thể tham mưu tư vấn cho lãnh đạo cơ quan về công tác soạn thảo văn bản cũng như công tác văn thư.
 

III, THỜI GIAN HỌC

+ Thứ 7 & Chủ Nhật: Sáng (8h-11h); Chiều(14h-16h30)

+Tối 2-4-6(từ 6h30-8h30)

Thời gian học linh hoạt dành cho người đi làm.

IV, NỘI DUNG KHÓA HỌC VĂN THƯ LƯU TRỮ

– Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản (hành chính, đảng, công đoàn, đoàn thanh niên,v.v.)
– Quy trình soạn thảo văn bản và ngôn ngữ hành chính,lập hồ sơ hiện hành
– Soạn thảo và thực hành các loại văn bản hành chính thông thường ( công văn, quyết định, tờ trình, báo cáo, biên bản, thông báo, hợp đồng,v.v.)
– Kỹ năng sử dụng email chuyên nghiệp
– Quản lý và giải quyết văn bản đi – đến, quản lý sử dụng con dấu
– Quản lý văn bản đến và đi ( thủ công, trong môi trường mạng),
– Ứng dụng CNTT và viễn thông quản trị tài liệu số trên môi trường mạng
– Những vấn đề chung về tài liệu lưu trữ, phông lưu trữ,lưu kho
– Thu thập và bổ sung tài liệu, xác định giá trị tài liệu lưu trữ
– Công tác lưu trữ trong các cơ quan tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị XH
– Kỹ năng nghe nói, thuyết trình, thuyết phục tổ chức hội nghị , hội thảo.

V. HỌC PHÍ VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌC

– Học phí: 2,500,000đ(bao gồm tài liệu,học, thi và cấp chứng chỉ)
– Chứng chỉ do: Trường Cao đẳng Văn Lang cấp- có giá trị toàn quốc.
  • đăng ký gọi ngay : 0978868657
Bạn có thể đăng ký học tại : Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ, ….nhận đào tạo theo hợp đồng số lượng lớn.
Mẫu chứng chỉ Văn thư lưu trữ -hành chính văn phòng

 

BÌNH LUẬN