Giấy chứng nhận PCCC lấy ở đâu?

khoa học PCCC đào tạo nhanh, cấp cc nhanh. đào tạo liên tục khắp cả nước. liên hệ MS Thi 0982868641

0
2420

Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy Điều kiện huấn luyện, bồi dưỡng và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC

Căn cứ luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/06/2001. Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013. 

căn cứ luật số 40/2013/QH2013 ngày 20/11/2013 sửa đổi bổ sung một số điều luật PCCC 

căn cứ nghị định 79/2014 luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy

 

Nhằm đảm bảo an toàn công tác phòng cháy chữa cháy trong công ty, khu công nghiệp, nhà xưởng sản xuất…. Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam tổ chức đào tạo khóa học nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy. cấp giấy chứng nhận ” Huấn Luyện Nghiêp Vụ Phòng Cháy và Chữa Cháy”

Đối tương tham gia huấn luyện PCCC

Tất cả các cán bộ, cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia khóa học PCCC trên toàn quốc.

 Thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

a) Thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ lần đầu:

– Từ 16 đến 24 giờ đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 16 Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an.

b) Thời gian huấn luyện lại để được cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC sau khi giấy này hết hạn sử dụng tối thiểu là 16 giờ.

 Nội dung huấn luyện nghiệp vụ PCCC

Giới thiệu những nội dung cơ bản của luật PCCC, các nghị định, thông tư liên quan đến công tác PCCC

kiến thức pháp luật, kiến thức về PCCC cho từng đối tượng phù hợp.

khái về cháy nổ và các bài học kinh nghiệm từ các vụ cháy

các biện pháp PCCC

phương pháp tuyên truyền, xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, biện pháp, chiến thuật,kĩ thuật chữa cháy.

phương pháp bảo quản, sử dụng các phương tiện PCCC.

phương pháp kiểm tra an toàn PCCC.

hướng dẫn cách xử lí khi cháy và kĩ năng thoát nạn khi có cháy.

Sau khi kết thúc khóa học sẽ được cấp chứng nhận PCCC của Bộ Công An.

Thời gian học : 2 ngày.

Học phí: 800000/hv/khóa

Đăng kí học nhóm 5 trở lên giảm học phí ưu đãi. Nhận đào tạo tại đơn vị cho các đơn vị có nhu cầu.

Địa điểm đăng kí học:

Văn phòng đại diện Tại HCM: 195 D2 P25 Quận Bình Thạnh.

 

Liên hệ đăng kí học:  0982868641.

 

 

BÌNH LUẬN