Điều kiện để làm hiệu trưởng trường mầm non tư thục

0
1355

Hỏi: Em muốn mở một trường mầm non tư thục khoảng 4 lớp và do em làm hiệu trưởng có được không? Hiện em đã tốt nghiệp ngành Sư phạm tiểu học. Nếu làm hiệu trưởng em cần thêm điều kiện gì?

 

Trả Lời:

Chào bạn!

Đối với vướng mắc của bạn chúng tôi xin đưa ra một số ý kiến tư vấn như sau:

Việc tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục và các vấn đề liên quan được quy định tại thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 06 năm 2015 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

Theo khoản 1, khoản 2 điều 11 thông tư này, bạn có thể một mình đứng ra đầu tư toàn bộ kinh phí xây dựng và hoạt động của trường mầm non. Khi đó, bạn có nhiệm vụ, quyền hạn như hội đồng quản trị, và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch hội đồng quản trị theo quy định tại quy chế này và có thể đồng thời là Hiệu trưởng nếu có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 điều 13 quy chế này: “Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ tư thục là người có đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều lệ trường mầm non, khi được đề cử không quá 65 tuổi và không là công chức, viên chức trong biên chế nhà nước.”

Căn cứ điểm a khoản 3 điều 16 điều lệ trường mầm non được ban hành  theo Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2014, các tiêu chuẩn để được công nhận làm hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ bao gồm:

1. Có trình độ chuẩn được đào tạo là có bằng trung cấp sư phạm mầm non, có ít nhất 5 năm công tác liên tục trong giáo dục mầm non. Trường hợp do yêu cầu đặc biệt của công việc, người được bổ nhiệm hoặc công nhận là Hiệu trưởng có thể có thời gian công tác trong giáo dục mầm non ít hơn theo quy định;

2. Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý trường mầm non, và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hiệu trưởng trường mầm non ( đối với khu vực TP.HCM); có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực tổ chức, quản lý nhà trường, nhà trẻ và có sức khỏe.

Theo đó, những bằng cấp mà bạn đang có không phù hợp với điều kiện nêu trên. Cho nên để đủ điều kiện được công nhận làm hiệu trưởng xét về mặt trình độ chuyên môn, bạn phải có bằng trung cấp sư phạm mầm non và có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục.

Mong rằng nội dung tư vấn có thể giải đáp phần nào vướng mắc của bạn.

Nếu cần tư vấn thêm vui lòng gọi 0978868657 Mr Minh để được giải đáp thắc mắc!

BÌNH LUẬN