Dạy tiểu học – cấp 1 thì học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm nào?

0
2988

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp theo thông tư số 10/2013TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 27/03/2014: “Bộ Giáo Dục đã gộp nghiệp vụ sư phạm bậc 1, bậc 2 thành chương trình cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp. Bậc 1 ngày trước cho phép giảng dạy ở cấp một, cấp hai, cấp ba”.

Vì vậy, muốn dạy tiểu học cơ sở (cấp một) thì các bạn học chương trình nghiệp vụ sư phạm  dành cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp là phù hợp nhất. Chương trình này cho phép giảng dạy ở các trường trung cấp,các trung tâm giáo dục, trung tâm dạy nghề,  và các hệ thấp hơn như cấp một, cấp hai…

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY

BÌNH LUẬN